Mina Tjänster

Dimensionell vägledning med orakelkort, från mitt högre jag, änglar och guider m fl.
En större vägledning där jag arbetar ca 60 minuter med de frågor du har kring livet; det kan vara arbete och karriär, kärlek, livssyfte, relationer osv. Jag ger dig råd och vägledning framåt, så du kan arbeta med dem utifrån dina frågeställningar. 
Informationen kan komma från alla de olika dimensionerna, som jag arbetar med, och där jag då är en kanal och tar emot. 


Du mailar frågor till mig, max 4 stycken, som jag hämtar svar på. Du får dem nedskrivna i ett brev som jag sänder dig via post (alternativt via mail om det föredras).
Pris - 500 kronor.

Trekorts läggning med änglakort
Med hjälp av tre stycken änglakort gör jag en avläsning för dig. Jag lägger jag ett kort för närmaste tiden bakåt, ett kort för nutid och ett kort för framtid. En pröva-på-tjänst för dig som är nyfiken och vill prova.

Du får dem nedskrivna i ett brev som jag sänder dig via post (alternativt via mail om det föredras).  Pris - 200 kronor

Tidigare Liv
Här får jag fram 3-4 liv som du levt. Tidigare Liv är bra att veta för att du ska kunna arbeta med din självinsikt, lärdomar, styrkor och svagheter, som påverkar dig i dagens liv. Det som ofta kommer fram är tidsepok, personlighet, familjeförhållanden, arbete, nationalitet, hur man bodde, levde och verkade mm. 

Du får dem nedskrivna i ett brev som jag sänder dig via post (alternativt via mail om det föredras). Pris - 500 kronor.

Frågor till Akasha Biblioteket 
I Akasha biblioteket finns det kollektiva vetande samlat. Det betyder att alla människors lärdomar, erfarenheter och svar finns samlat på ett och samma ställe.

Du mailar frågor till mig, max 4 stycken, som jag hämtar svar på. Du får dem nedskrivna i ett brev som jag sänder dig via post (alternativt via mail om det föredras).
Pris - 300 kronor