viktig att veta

Jag arbetar under tystnadsplikt och allt som sägs mellan mig och dig, som klient, är således konfidentiellt.

Jag tittar inte på sjukdomar, trauman, olyckor, graviditeter eller om 3:e person indirekt. Vill du ha svar på kärleksfrågor om en annan person så tittar jag på det utifrån din synvinkel.